ZWO

ZWO

De ZWO-commissie

Voor wereldwijd diaconaal/missionair werk hebben wij een ZWO-commissie. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De commissie stelt zich ten doel jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan verschillende goede doelen ergens in de wereld (dus buiten Nederland).

Tot medio 2025 worden projecten t.b.v. Fryslân foar Moldavië van Kerk in Actie en een aantal andere buitenlandse projecten, zo mogelijk via stichtingen vanuit Friesland, financieel ondersteund met de geldelijke vrijwillige bijdragen van kerkleden en de opbrengsten van de ZWO-collectes. Vaste ontvangers van bijdragen zijn de Stichting Pikulan te Surhuisterveen en de Stichting Dorcas te Almere. Hieronder en op hun website kunt u hier meer over lezen.

Verder steunt de ZWO-commissie al vele jaren een aantal (5) adoptiekinderen in Indonesië, via Stichting Pikulan.

Pikulan ontvangt van ons maandelijks € 20,- per kind. Het kind kan er door naar school, heeft voldoende voeding en vaak heeft het hele gezin het er beter door. Indien mogelijk wordt iets gespaard voor het kind, zodat er een reservebedrag beschikbaar is voor als het 19 jaar is geworden: een soort opstapbedrag. Lees meer over onze adoptiekinderen.

Stichting Dorcas 
Elk jaar eind oktober/begin november (rond de dankdag voor gewas en arbeid) werken wij mee aan de voedselactie van Dorcas.

Sinds enige tijd ondersteunen we via Dorcas ook twee Granny’s. Per gesponsorde granny’s dragen wij ca. € 30,- per maand bij, waarvoor zij hulp krijgen van een maatschappelijk werker en voedsel, kleding en medicijnen ontvangen. En nog meer… Lees meer over onze Granny’s.

Ook steunen we noodhulpprojecten (na bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming) en vluchtelingenprojecten.

Alle bijdragen worden door ons als gemeente opgebracht. Daartoe kunt u via de IBAN NL70RABO 0147 8902 33 t.n.v. Protestantse Gemeente ZWO te Kollumerzwaag uw bijdrage storten. Eventueel komen leden van de ZWO-commissie bij u langs om uw vaste vrijwillige bijdrage voor de projecten op te halen.

Daarnaast worden op jaarbasis ongeveer 25 collectes tijdens de kerkdiensten gehouden.

Inzamelingsacties
Ansicht-, vakantie- en kerstkaarten, postzegels, oude mobieltjes, oude cartridges, buitenlands en oud Nederlands geld leveren geld op. Deze kunt u inleveren in de melkbus bij de hoofdingang van de Grutte Tsjerke, of bij de balie in de Boei. Vrijwilligers van Kerk in Actie sorteren en verhandelen deze. Het geld dat dit oplevert (ca. € 30.000,- per jaar) wordt gebruikt voor zendingswerk en mensen in nood.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Voor vragen of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow