College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (bestaande uit 5 personen) beheert, onderhoudt en verhuurt de gebouwen (kerk, Boei, pastorie), beheert de financiële middelen (met uitzondering van diaconale aangelegenheden, zie hiervoor diaconie) en verzorgt de ledenadministratie.

Downloads
Bestelformulier collectebonnen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow