Kerken in Kollumerzwaag

Kerken in Kollumerzwaag

Samen met de Hervormde Gemeente horen we bij de Protestantse Kerk in Nederland. We vormen binnen de PKN nog 2 aparte kerken, maar bepaalde activiteiten pakken we gezamenlijk op (zoals gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie, jeugddiensten).

Daarnaast vormen we een interkerkelijke samenwerking met de Baptistengemeente De Thuishaven en Evangelische Gemeente Kollumerzwaag.

‘Een biddende, zorgende en geborgenheid gevende geloofsgemeenschap die haar geloof belijdt en God ontmoet in de eredienst’ De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 09.30 uur, Foarwei 97 in Kollumerzwaag.

De oudste kerk van Kollumerzwaag. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 09.30 uur, Foarwei 139 in Kollumerzwaag.

‘We zijn een groep mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus en deze liefde graag willen delen met anderen.’ De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 10.00 uur op Foarwei 116 in Kollumerzwaag.

‘De Thuishaven’ in Kollumerzwaag wil een gemeenschap zijn van mensen die om elkaar geven, die er voor elkaar willen zijn.
In een samenleving waarin individualisme hoogtij viert, waarvan “ieder voor zich” en “zelfredzaamheid” de kenmerkende uitspraken zijn, wil onze gemeente een ontmoetingsplaats zijn waar mensen een warme belangstelling voor elkaar.’ De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 09.30 uur, Skoallestrjitte 28 in Kollumerzwaag.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow