Geschiedenis

Geschiedenis

Op 29 mei 1851 begon onze kerk als Christelijke Afgescheiden Gemeente van Westergeest. Sinds 1972 is de naam Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag.

Geschiedenis

Op 29 mei 1851 begon onze gemeente als de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Westergeest.

1892-1929: Gereformeerde Kerk van Westergeest

In 1892 vindt de vereniging plaats van de gemeenten uit de Afscheiding van 1834 en die uit de Doleantie van 1886. Vanaf dat jaar wordt de naam van onze gemeente Gereformeerde Kerk van Westergeest.

1929-1972: Gereformeerde Kerk van Zwagerveen

In die jaren bestond ons dorp Kollumerzwaag nog uit drie kernen: Kollumerzwaag, Zandbulten en Zwagerveen. Zwagerveen was toen nog gemeente Westergeest. Als Zwagerveen in 1929 een zelfstandig dorp wordt, verandert daarom ook de naam van onze gemeente.

Vanaf 1972: Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag

Als de dorpen Zandbulten, Zwagerveen en Kollumerzwaag in 1972 samengaan tot één dorp Kollumerzwaag, wordt de naam nog een keer gewijzigd.

Na de hereniging met de Nederlands Hervormde Kerk in 2004 heten we nu officieel Gereformeerde kerk te Kollumerzwaag.

Kerkgebouw

Het eerste kerkgebouw dateert van 1851. In 1894 wordt dit afgebroken en vervangen door een groter kerkgebouw. Omdat het oude materiaal hergebruikt wordt voor de nieuwbouw, lezen we in de notulen uit die tijd niet over nieuwbouw, maar over verbouw. Hoewel er toch echt een nieuwe kerk wordt gebouwd.

In 1925 is ook dit tweede kerkgebouw te klein geworden en wordt dit vervangen door het huidige kerkgebouw. Het ontwerp is van architect Ane Nauta (1882-1946). Hij tekende in die jaren voor ongeveer de helft van de nieuwgebouwde gereformeerde kerken in Friesland.

In 1960 werd aan de kerk het gebouw De Boei toegevoegd, waar kan worden vergaderd, gevierd, en herdacht.

In 2001 kwam het herdenkingsboekje ‘Ik ferkundigje jim Kristus, 150 jaar Gereformeerde Kerk Westergeest, Zwagerveen, Kollumerzwaag’ uit, dat inmiddels is uitverkocht.

Renovatie kerk en Boei

In 2008 is zijn kerkgebouw en Boei gerenoveerd. Vrijwilligers hebben een groot deel van het werk op zich genomen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow