Activiteiten voor volwassenen

Activiteiten voor volwassenen

Ons geloof belijden en werken aan ons geloof doen we niet alleen op zondag. We organiseren diverse activiteiten, waar we ook mensen voor uitnodigen die geen lid zijn van onze kerk. Kijk voor een algemeen overzicht wat we zoal organiseren op deze pagina, en houd de agenda in de gaten.

Samen Groeien

Sinds 2016 bestaat Samen Groeien, destijds gestart als huiskring over geloofsopvoeding. Zes jaar hebben we fijne en waardevolle avonden gehad.

Sinds 2021 is Samen Groeien als pioniersteam verder gegaan dat samenwerking zoekt binnen en buiten de gemeente. Dit om samen te groeien en te delen in het rijke evangelie binnen onze gemeente en ook daarbuiten.

We bedenken en organiseren activiteiten, samenkomsten en nieuwe ideeën. Hierbij is de Bijbel ons fundament. We richten ons op gezinnen waarbij de verbinding gezocht wordt binnen de hele gemeente om van elkaar te leren, groeien in geloof en dit met elkaar te delen. Communicatie over de verschillende activiteiten vindt plaats via kerkblad Tsjerkepraat, de website www.kerkinkollumerzwaag.nl en facebookpagina Samen Groeien Kollumerzwaag.

Bij de activiteiten maken we graag gebruik van ‘helpende handen’ van verschillende mensen en diverse (bestaande) commissies. Fijn om zo met elkaar ‘op wei’ te zijn onder Zijn verbindende handen.

Als er vragen zijn, neem contact op met:

Bianca Klaver-IJkema, 06 – 82 07 01 86
Mattie Klaver-Schotanus, 06 – 15 27 72 58

Geloofskoffers (uitleenkoffers)

2 koffers boordevol spellen, muziek, boeken, knutselideeën, samen klets/gebeds/complimentenkaartjes en nog veel meer! Op een laagdrempelige manier samen met je gezin/klas/kring kennismaken en groeien in geloof. De koffers zijn al op verschillende plekken binnen en buiten de gemeente geweest.

Ouders, verzorgers, pakes, beppes, ooms, tantes, gastouders mogen een koffer lenen en gebruiken. Hoe? Vanuit “De Boei” mag je een koffer meenemen. De koffers staan naast het koffieloket (zie stencil ‘wisselstation’). Ontdek samen wat er allemaal in zit en breng de koffer na ongeveer 3 weken retour in “De Boei”.

Iedereen mag een koffer lenen!

Koffer Goede reis van 0-10 jaar (zie het kaartje aan de koffer)

Koffer See You van 10-16 jaar (zie het kaartje aan de koffer)

We hopen dat door deze uitleenkoffers ieder gezin/gezelschap ondersteund en geïnspireerd wordt over geloofsopvoeding. Leuk om te weten: namens Samen Groeien zit er een cadeautje in de koffers voor ieder adres waar de koffers zijn geweest.

Als er vragen zijn, neem contact op met:

Bianca Klaver-IJkema, 06 – 82 07 01 86
Mattie Klaver-Schotanus, 06 – 15 27 72 58

Koffieinloop
Elke dinsdagmorgen van 9.30 -11.30 uur is er koffieinloop voor mensen van ongeveer 60+, maar iedereen die wil komen is welkom. Er wordt koffie gedronken, gepraat en er worden spelletjes (sjoelen, rummikub, etc.) gedaan. 1 keer per maand wordt het samenzijn beëindigd door met elkaar warm te eten. Houd de agenda in de gaten in de gaten wanneer dit is.
Opgeven hoeft niet! Tijdens de (school)zomervakantie is er geen koffieinloop.

Gemeente Groei Groep (G.G.G.)
Met de G.G.G. willen we met elkaar, in een veilige huiselijke omgeving, het geloofsgesprek voeren en zo groeien in ons geloof, in onze onderlinge gemeenschap en in onze getuigenis naar buiten toe. Dit seizoen is het thema: “Durf Daniël te zijn”. Er zijn twee keuzes die je als christen kunt maken in een vijandige cultuur. De eerste is meegaan in die cultuur en uiteindelijk je geloof kwijtraken. De tweede is je afzonderen in die cultuur en je opsluiten in je eigen christelijke bubbel. Maar wat Daniël doet is 100% actief zijn in de samenleving en 100 % gelovig blijven. De boodschap die het EVW wil meegeven is: lever je niet uit aan de wereld, maar sluit je ook niet op!

Meer informatie is te vinden bij het Evangelisch Werkverband, dat ons van materiaal voorziet.

Marriage Course 
De afgelopen jaren is in Kollumerzwaag de Marriage Course georganiseerd. De Marriage Course is voor elk stel dat wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Er worden 7 avonden georganiseerd, die om 19 uur starten met een diner (privétafeltje per stel). Daarna gaat elk stel, na centrale introductie, met een thema en opdrachten aan de slag. Het is geen therapie, meer een APK: hoe hou je het goed met elkaar? Er zijn nog geen nieuwe data bekend.

Neem voor informatie contact op via mckollumerzwaag@live.nl

Brassband Westersweach
Brassband Westersweach uit Kollumerzwaag/De Westereen, o.l.v. dirigent Reimer Jan Rondaan, geeft concerten, en neemt ook deel aan kerkdiensten.

Nederlands Bijbelgenootschap
Kerndoelen van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn:

  • De Bijbel vertalen
  • De Bijbel beschikbaar stellen
  • Begrip van de Bijbel bevorderen
  • De relevantie van de Bijbel laten ervaren

Werkgroep bijzondere diensten
Deze werkgroep plant en bedenkt de invulling van de middagdiensten, heeft u een leuk idee? Neem gerust contact op met Dick van der Zwaag of stuur een mailtje naar de webredactie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow