Activiteiten voor volwassenen

Activiteiten voor volwassenen

Ons geloof belijden en werken aan ons geloof doen we niet alleen op zondag. We organiseren diverse activiteiten, waar we ook mensen voor uitnodigen die geen lid zijn van onze kerk. Kijk voor een algemeen overzicht wat we zoal organiseren op deze pagina, en houd de agenda in de gaten.

Koffieinloop
Elke dinsdagmorgen van 9.30 -11.30 uur is er koffieinloop voor mensen van ongeveer 60+, maar iedereen die wil komen is welkom. Er wordt koffie gedronken, gepraat en er worden spelletjes (sjoelen, rummikub, etc.) gedaan. 1 keer per maand wordt het samenzijn beëindigd door met elkaar warm te eten. Houd de agenda in de gaten in de gaten wanneer dit is.
Opgeven hoeft niet! Tijdens de (school)zomervakantie is er geen koffieinloop.

Gemeente Groei Groep (G.G.G.)
Met de G.G.G. willen we met elkaar, in een veilige huiselijke omgeving, het geloofsgesprek voeren en zo groeien in ons geloof, in onze onderlinge gemeenschap en in onze getuigenis naar buiten toe.

Thema 2018-2019: De hoop die in ons leeft

Petrus roept de aanhoorders op om Jezus te volgen in een verwarrende tijd. Christenen in de eerste eeuw vormden een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken. Petrus spreekt hen, maar ook ons, moed in. Want God heeft alle macht.
Dus: Hou vol! Bid! Wees heilig! Schaam je niet! Doe het goede! Wees waakzaam! Wees nederig!
Weet dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant.
Meer informatie is te vinden bij het Evangelisch Werkverband, dat ons van materiaal voorziet.

Marriage Course 
De afgelopen jaren is in Kollumerzwaag de Marriage Course georganiseerd. De Marriage Course is voor elk stel dat wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Er worden 7 avonden georganiseerd, die om 19 uur starten met een diner (privétafeltje per stel). Daarna gaat elk stel, na centrale introductie, met een thema en opdrachten aan de slag. Het is geen therapie, meer een APK: hoe hou je het goed met elkaar? Er zijn nog geen nieuwe data bekend.

Neem voor informatie contact op via mckollumerzwaag@live.nl

Brassband Westersweach
Brassband Westersweach uit Kollumerzwaag/De Westereen, o.l.v. dirigent is Reimer Jan Rond, geeft concerten, en neemt ook deel aan kerkdiensten.

Passage
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Nederlands Bijbelgenootschap
Kerndoelen van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn:

  • De Bijbel vertalen
  • De Bijbel beschikbaar stellen
  • Begrip van de Bijbel bevorderen
  • De relevantie van de Bijbel laten ervaren

Werkgroep bijzondere diensten
Deze werkgroep plant en bedenkt de invulling van de middagdiensten, heeft u een leuk idee? Neem gerust contact op met Dick van der Zwaag of stuur een mailtje naar de webredactie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow