Over

Over

PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG

‘Een biddende, zorgende en geborgenheid gevende geloofsgemeenschap die haar geloof belijdt en God ontmoet in de eredienst’

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur in de Grutte Tsjerke. Op de eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in De Boei. Soms worden diensten gehouden in de Alde Tsjerke.

De kerkdiensten zijn te beluisteren (rechtstreeks en achteraf) via Kerkomroep. De bijzonderheden van de diensten zijn te vinden in de agenda op onze website.

Onze gebouwen zijn goed toegankelijk voor minder mobiele bezoekers.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow