Over

Over

Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

De Protestantse Gemeente in Kollumerzwaag vormt een biddende, zorgende en geborgenheid gevende geloofsgemeenschap die haar geloof belijdt en God ontmoet in de eredienst.

Kerkdiensten

De erediensten worden gevierd op zondagmorgen om 9.30 uur in de Grutte Tsjerke. Op de eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in De Boei. Een aantal diensten (bijvoorbeeld rond Pasen en op nieuwjaarsdag) en bijzondere diensten (bijvoorbeeld rouw- en trouwdiensten) wordt gehouden in de Alde Tsjerke.

De kerkdiensten zijn te bekijken (rechtstreeks en achteraf) via Kerkdienstgemist. De bijzonderheden van de diensten zijn te vinden in de agenda op onze website.

Meer informatie over beide kerken is te vinden op de pagina Gebouwen. Onze gebouwen zijn goed toegankelijk voor minder mobiele bezoekers.

Organogram
In het organogram hieronder is te zien hoe onze gemeente is opgebouwd, welke commissies er zijn en hoe de vele vrijwilligers zijn verbonden in onze gemeente.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow