Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Tijdens de actie kerkbalans in januari geven gemeenteleden aan met welke financiële bijdrage zij de eigen kerk willen ondersteunen. Een kerk en alles wat met de gemeente samen hangt kost ten slotte geld. De inzameling en verantwoording van de financiën valt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters, dat hierbij wordt ondersteund door de vrijwilligers van de commissie geldwerving.

De kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van de kerk. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Neem dan even contact op met de kerkrentmeesters.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow