Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Tijdens de actie kerkbalans in januari geven gemeenteleden met welke financiële bijdrage zij de eigen kerk willen ondersteunen. Een kerk en alles wat met de gemeente samen hangt kost ten slotte geld. De inzameling en verantwoording van de financiën valt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters, dat hierbij wordt ondersteund door de vrijwilligers van de commissie geldwerving.

Kerkbalans 2016
[expand title=”Wat is kerkbalans?”]Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. De kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016.[/expand]

[expand title=”Hoe doe ik mee?”]De kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van de kerk. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Neem dan even contact op met de kerkrentmeesters.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.[/expand]

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow