Marcus 6: 30-32

30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.

In een druk leven, met veel mensen om je heen, was er weinig ruimte om te rusten of zelfs maar te eten. Jezus erkende het belang van rust, van stille tijd, en Hij nodigde de apostelen uit om op een verlaten plek uit te rusten. Het blijft een goede boodschap voor iedereen die een druk leven heeft. Mogen we de wijsheid ontvangen om een stapje terug te doen en het werk ons niet zozeer te laten overheersen zodat we uitgeput raken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow