Gebedspunten (week 12)

Gebedspunten (week 12)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Kameroen: bid voor de christenen die lijden onder vervolging door Boko-Haram
  • Nederland: bid voor de zieken die lijden onder het Corona virus.
  • Bid voor de mensen die door het huidige beleid weinig bezoek meer krijgen en eenzaam zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow