Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 8)

Wilt u komende week bidden voor: de christenen die in India wonen en vervolgd worden. de wereldgezondheid, nu er vele mensen ziekworden in China. dank God voor de Bijbel, en dat wij God zo mogen leren kennen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 7)

Wilt u komende week bidden voor: ouders die hun kinderen verliezen. mensen die geen plezier meer hebben in het leven. dank voor uw zegeningen, opdat u er ook een ander mee kunt helpen of dienen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 6)

Wilt u komende week bidden voor: een zegen over het werk van OpenDoors, omdat velen nog om hun geloof vervolgd worden. elkaar, opdat we het goede in elkaar blijven zien en positief blijven. Dank God dat we, dankzij Jezus, bij Hem mogen horen en anderen tot voorbeeld mogen zijn. Heeft[…]

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor: onze gemeente, opdat we ook naar buiten toe in de samenleving mogen staan. de leiding van de kindernevendienst, opdat ze inspiratie krijgen het goede nieuws door te geven. de ouderen, opdat ze zich niet overbodig voelen, ze hebben namelijk een belangrijke taak. Heeft u[…]

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor: de kerkenraadsleden, opdat ze door de Geest van God kracht mogen ontvangen voor het werk in de gemeente. de gemeenteleden, opdat zij zich ook voor werk in de kerk beschikbaar stellen. ouders van opgroeiende kinderen, opdat zij hen goed kunnen begeleiden en op weg[…]

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor: de kerk, opdat we samen als kerkelijke gemeente in het dorp kunnen staan. de gehandicapte mensen die een strijd moeten voeren om staande te blijven. de mensen die te maken hebben met overspannenheid en burnout. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem)[…]

Gebedspunten (week 1)

Wilt u komende week bidden voor: de regering; opdat ze voor vrede en stabiliteit zorgen.een oprecht hart om zo God te kunnen dienen.de vrijheid van geloof en dat we wekelijks naar de kerk mogen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 52)

Wilt u komende week bidden voor: de geestelijk werkers in gevangenissen opdat hun werk gezegend wordt. de voorgangers die in gevaarlijke situaties toch doorgaan. de mensen die verdrukt worden om hun geloof. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 50)

Wilt u komende week bidden voor: de voorgangers, opdat ze geinspireerd en gezond mogen blijven.het christelijk onderwijs, opdat docenten hun geloof delen.de rechtspraak in Nederland, opdat men rechtvaardig recht spreekt. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 49)

Wilt u komende week bidden voor: Vietnam: Bid voor de slachtoffers van geweld tegen christenen. Dank God voor uw zegeningen opdat we dat ook weer van kunnen getuigen. Bid voor de toenemende onrust in de wereld. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow