Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 13)

Bid voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht opdat ze hun verdriet goed kunnen verwerken. Bid voor de regering in Nederland i.v.m. de gewijzigde politieke verhoudingen. Bid voor de christenen in Myanmar die verdreven en omgebracht worden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 12)

Hoorn van Afrika: Bid voor Yusuf die bekeerd is van het moslimgeloof; opdat hij op God vertrouwt. Israël: Bid voor de regering opdat ze wijs zijn in het reageren op aanvallen. Dank God voor zijn omzien naar ons, al zien we dat vaak niet zo. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 10)

Israël: Dank voor de alertheid van het leger waardoor tunnels zijn ontdekt en bid voor Israëls veiligheid. Gebed is communiceren met God, bid dat we dit zo ook mogen ervaren en ervan getuigen. Loof God voor Zijn schepping, het wonderlijke van de lente en dat wij deze mogen beheren. Heeft[…]

Gebedspunten (week 9)

Bid voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Dank voor het lesmateriaal van Open Doors waardoor velen het leven weer zien zitten. Bid voor de ouders die geen contact meer hebben met hun kinderen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 8)

Bid voor het werk van vertalers van de bijbel in Afrika. Bid voor de zieken thuis of in het ziekenhuis. Dank voor het feit dat we in Nederland mogen wonen en bid dat we zorg voor de schepping houden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons[…]

Gebedspunten (week 7)

Iran: Bid voor de kinderen waar Malileh mee werkt opdat ze allemaal in Jezus gaan geloven. Veenklooster: bid voor de voorbereidingen van het pinksterfeest in Veenklooster Dank God voor Zijn omzien naar ons doordat we Jezus, de Bijbel en de Heilige Geest mogen kennen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)?[…]

Gebedspunten (week 6)

Bid voor de mensen die een leven moeten leiden zonder dat ze God kennen. Wilt u bidden dat ze bereikt worden en open staan voor het evangelie? Dank voor het ruimhartig pardon dat er deze week van gekomen is. Loof God voor de wonderen van de schepping waarin zijn Grootheid[…]

Gebedspunten (week 5)

Actie kerkbalans: opdat we voldoende bijdragen krijgen om de gemeente vitaal te houden. Israël: bid voor rust in de regio nu de aanvallen over en weer openlijk bekend worden. Vluchtelingen: bid voor een ruimhartig welkom voor vluchtelingen in Nederland. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 4)

Nederland: opdat we door onze welvaart het geloof niet overboord zetten. Ziekte: bid voor uw naaste die ziek thuis is of in het ziekenhuis. Bid voor gemeenteleden die een getuigenis zouden kunnen geven zodat wij hierdoor bemoedigd worden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 3)

Kollumerzwaag: bid voor elkaar opdat we samen-leven, elkaar helpen en tot steun zijn. Schepping: bid voor de natuur en dat we deze goed beheren. Bid voor de mensen die bang en angstig zijn: opdat ze zich bij God geborgen weten. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow