Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 23)

Wilt u komende week bidden voor: Nederland en de wereld, dat ieder dit weekend de aanwezigheid van de Heilige Geest mag gedenken en vieren. de mensen die niet in vrijheid hun geloof mogen beleven. De psalmist dankte en loofde God voor wat Hij had gedaan in benarde tijden. Dankt u[…]

Gebedspunten (week 22)

Wilt u komende week bidden voor: Bid voor het personeel in de zorg dat zelf ook ziek wordt. Dank voor ons perspectief als christenen, dat de Hemelvaart niet het einde is, maar dat de Heilige Geest ons helpt. Bid voor de vrede op aarde, opdat we samen de schouders er[…]

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor: Noord-Korea: Bid dat de verafgoding van de regeringsleiders stopt. Dank God voor de vorderingen die er zijn voor een geneesmiddel voor Corona. Bid voor de mensen die onder deze omstandigheden een naaste moeten verliezen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebedspunten (week 20)

Wilt u komende week bidden voor: Noord-Afrika: Bid voor Baha die zijn baan is kwijtgeraakt, omdat hij in de Here Jezus gelooft, opdat hij nieuw werk vindt. Nederland: Dank God voor de wonderen die er gebeuren die we niet altijd zien. Bid voor de ziektes die ons in de greep[…]

Gebedspunten (week 19)

Wilt u komende week bidden voor: Colombia: bid voor de jeugdleiders die daar bedreigd worden omdat ze voor hun geloof uitkomen. Nederland: bid voor de zieken van corona en dank voor de goede zorg die we hier hebben. Dank God voor zijn leiding die we mogen ervaren. Heeft u een[…]

Gebedspunten (week 18)

Wilt u komende week bidden voor: de Koning en zijn gezin, opdat hij met wijsheid zijn werk kan doen. de mensen in uw omgeving die verdriet hebben i.v.m. ziekte, depressies of rouw. Dank voor de lente en dat we hiervan kunnen genieten. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze[…]

Gebedspunten (week 17)

Wilt u komende week bidden voor: de patiënten van het coronavirus. uw medemens die wel eens alleen zou kunnen zijn. dank voor de goede zorg die we hier in Nederland hebben. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 16)

Wilt u komende week bidden voor: de zieken die wereldwijd getroffen worden, opdat ze op God vertrouwen. de verzorgers die de het moeilijk hebben nu ze zo veel meemaken. de nabestaanden die soms geen afscheid kunnen nemen van overledenen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons[…]

Gebedspunten (week 15)

Wilt u komende week bidden voor: Noord-Korea: bid dat de gelovigen in de schuilhuizen worden bemoedigd. Nederland: bid voor de zieken en de mensen die in angst zitten. Wereld: bid voor rust en vertrouwen nu we steeds vaker rampen meemaken. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebeden in een tijd van corona

Heer, ontferm U, over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen, omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. Ontferm U over de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur. Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, die misschien[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow