Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 22)

We kunnen op verschillende wijzen bidden tijdens het gebed: Bid voor een stabiel Europa opdat we tot zegen kunnen zijn voor andere volken. Dank God voor onze vrijheid en dat we zo Hemelvaart mogen vieren. Bid voor Saman, Mojtaba en Wahid uit Iran die om hun geloof gevangen zaten. Heeft[…]

Gebedspunten (week 21)

We kunnen op verschillende wijzen bidden tijdens het gebed: Israël: Dat de bewoners van de Gazastrook en de Jordaanoever met rust en wijsheid blijven zoeken naar een oplossing. Kollumerzwaag: Dank voor de vrijwilligers die onze gemeente opbouwen tot Gods eer en bid voor de jongeren die erg veel te verwerken hebben[…]

Gebedspunten (week 20)

We kunnen op verschillende wijzen bidden tijdens het gebed: Lofprijzen: Loof God voor Zijn liefde, het wonderlijke van de schepping. Danken: Dank voor je zegeningen. Luisteren: neem een paar minuten stilte om te luisteren of God je wat te zeggen heeft. Voorbede: bidden voor anderen en voor jezelf. Het is[…]

Gebedspunten (week 19)

Bhutan: Voor Lahden (schuilnaam) was het moeilijk om nog van haar man te houden. Nadat ze een vrouwentraining bijwoonde, leerde ze om op een Bijbelse manier naar haar huwelijk te kijken. Bid voor het werk van Open Doors. Dank God dat we de vrijheid mogen vieren en dat Hij ook[…]

Gebedspunten (week 18)

De mensen die het psychisch moeilijk hebben door nare ervaringen. Mozambique: bid voor de slachtoffers van de natuurrampIn Jeremia 15:15-20 staat een mooi voorbeeld van hoe Jeremia bad met God. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 17)

Evangelisatiewerk in Nederland opdat we hier werk van maken; Bid voor de christenen die gevangen zitten om hun geloof; Dank voor de zegeningen in Europa en dat we hier gebruik van maken door anderen te helpen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 16)

Zuidoost Afrika: bid voor de slachtoffers van de orkaan Idai. Indonesië: bid voor de slachtoffers van de overstromingen op Papua. Dank God dat Jezus voor onze zonden heeft kunnen (en willen) boeten. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 15)

Kollumerzwaag: opdat de nabestaanden van overledenen troost van God mogen ervaren. Turkije: bid voor de kerk van de voorganger A. Brunson die onlangs het land uitgezet is. Bid voor de slachtoffers van misbruik in Nederland. Mozambique: bid voor de slachtoffers van de overstroming. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef[…]

Gebedspunten (week 14)

Marokko: bid voor de moslimbekeerlingen, vooral op het platteland is de druk erg hoog. Kollumerzwaag: bid voor het verloop van de fusie van de kerken, opdat we er goed uitkomen. Bid tot God dat Hij je zal zegenen met liefde, vriendelijkheid etc. (de vruchten van de Geest, Galaten 5: 22-23).[…]

Gebedspunten (week 13)

Bid voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht opdat ze hun verdriet goed kunnen verwerken. Bid voor de regering in Nederland i.v.m. de gewijzigde politieke verhoudingen. Bid voor de christenen in Myanmar die verdreven en omgebracht worden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow