Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor: de vluchtelingen die hier ontheemd aankomen en onze taal niet kennen. mensen die hun geloof in afgoden hebben, wat ook in deze regio wel voorkomt. Dank God voor alle zegeningen, en dat we dankzij Jezus bij God mogen horen. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 36)

Wilt u komende week bidden voor: de vluchtelingen die op plekken terecht komen waar ze erg ongelukkig zijn. de ontwikkelingen bij Het Lichtpunt opdat het werk nog lang door mag blijven gaan. Dank God voor het feit dat wij bij Zijn koninkrijk mogen horen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)?[…]

Gebedspunten (week 35)

Wilt u komende week bidden voor: de zieken in uw directe omgeving. de radicale strijders in de wereld die door duistere krachten misleid worden. Dank God voor de welvaart in Nederland en dat we anderen hiermee kunnen helpen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 34)

Wilt u komende week bidden voor: de soms radeloze burgers en de leiding van Afganistan opdat ze een middenweg mogen vinden. de mensen in Nederland die moeite hebben om de juiste focus in het leven te houden. Prijs en loof God voor de wonderen van de schepping, en dat wij[…]

Gebedspunten (week 33)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen in Afghanistan nu de Taliban weer oprukt. mensen die thuis blijven en eenzaam zijn nu veel mensen op vakantie zijn. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 32)

Wilt u komende week bidden voor: Bij onze adoptiekinderen op Java en Bali heerst corona, ook onder de medewerkers. Wilt u bidden voor herstel. de vluchtelingen die moedeloos worden als ze eenmaal in Europa zijn. Dank voor de zegen van de bijbel waarmee we God kunnen leren kennen en levenslessen[…]

Gebedspunten (week 31)

Wilt u komende week bidden voor: vreedzaamheid en verdraagzaamheid onder mensen onderling als je medemens iets anders gelooft of kiest dan jij. Gods troost en nabijheid voor hen die verdriet hebben of ziek zijn. een veilige thuiskomst voor hen die op vakantie zijn. Gods zegen en kracht voor hen die[…]

Gebedspunten (week 28)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die te lijden hebben onder de coronapandemie: vooral in het buitenland is de situatie schrijnend. de vluchtelingen die huis en haard verlaten, dat is echt niet uit luxe. Dank voor onze welvaart hier, bid om inzicht hoe dat te gebruiken voor uw[…]

Gebedspunten (week 27)

Wilt u komende week bidden voor: het Joodse volk, opdat ze rust mogen krijgen in de regio. het vinden van een jeugdwerker voor onze gemeente. Dank dat er weer gezongen mag worden in de kerk. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 26)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die in stilte treuren om een verloren naaste. de vluchtelingen die niet geholpen worden en niet weten hoe ze verder moeten. Dank God voor onze rol hier op aarde en bid dat we daar goed mee omgaan. Heeft u een of meerdere[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow