Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 44)

Wilt u komende week bidden voor: Niger: Bid voor Briskila die een afschuwelijke gebeurtenis mee maakte. Ze werd verkracht. Bid om vrede en herstel voor Briskila. Schepping: Bid dat we ons bewust worden van onze invloed op de schepping en ons inzetten om die te behouden. Dank God dat we[…]

Gebedspunten (week 43)

Wilt u komende week bidden voor: hen die slachtoffer zijn van moderne slavernij of moeten werken onder onrechtvaardige arbeidsomstandigheden (zie Micha-zondag). hen die door de coronacrisis geen inkomen meer hebben. alle mensen die in de zorg werken en door de coronacrisis veel spanningen ervaren Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)?[…]

Gebedspunten (week 42)

Wilt u komende week bidden voor: de Joodse staat opdat men met wijsheid deze zal besturen. uw naaste die het misschien moeilijk heeft en de mensen die onze God niet kennen. Dank voor onze welvaart hier in Nederland. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 41)

Wilt u komende week bidden voor: de regering van USA waar grote verdeeldheid heerst. dank voor de vrijheid van geloof dat wij hier in Nederland hebben. bid dat de regering wat meer steun geeft aan Israël, onze broeders en zusters. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebedspunten (week 40)

Wilt u komende week bidden voor: Indonesië: Bid voor Alvaro en Trinity, die ernstig gewond raakten bij een bomaanslag op hun kerk. Bid voor de zieken in uw omgeving die thuis zitten of in het ziekenhuis. Dank God voor wie we zijn, en bid voor wijsheid en inzicht. Heeft u[…]

Gebedspunten (week 39)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen in Syrië: Christenen met een moslimachtergrond zijn erg kwetsbaar. Bid om bescherming van een gezin dat om deze reden bedreigd wordt. de mensen die met angsten leven en die niet geholpen kunnen worden door de reguliere gezondheidszorg. Dank God voor onze vrijheid[…]

Gebedspunten (week 38)

Wilt u komende week bidden voor: Congo: bid voor Georgine en haar kinderen die er alleen voor staan nu haar man en hun vader omgebracht is. Griekenland: bid voor de vluchtelingen die daar tussen hoop en vrees leven. Dank God voor de Bijbel waaruit we elke dag weer meer over[…]

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die door corona getroffen zijn. Irak: Bid dat God hier Zijn licht laat schijnen zodat men Jezus erkend als zoon van God. Dank God voor de schepping en dat wij hier zorg voor mogen dragen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef[…]

Gebedspunten (week 36)

Wilt u komende week bidden voor: India: bid voor de christenen die daar verdrukt worden Dank God voor het feit dat Hij altijd uitkomst kan bieden als wij het niet meer zien zitten Bid voor de eenzamen in deze maatschappij. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebedspunten (week 35)

Wilt u komende week bidden voor: Gabir uit Egypte die slachtoffer werd van extremisme van anderen. de ouderen / buurtbewoners die eenzaam zijn en nodig ze eens uit voor een kopje koffie. Dank voor de welvaart die we hier in Nederland hebben. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow