Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor: de kerkenraadsleden, opdat ze door de Geest van God kracht mogen ontvangen voor het werk in de gemeente. de gemeenteleden, opdat zij zich ook voor werk in de kerk beschikbaar stellen. ouders van opgroeiende kinderen, opdat zij hen goed kunnen begeleiden en op weg[…]

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor: de kerk, opdat we samen als kerkelijke gemeente in het dorp kunnen staan. de gehandicapte mensen die een strijd moeten voeren om staande te blijven. de mensen die te maken hebben met overspannenheid en burnout. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem)[…]

Gebedspunten (week 1)

Wilt u komende week bidden voor: de regering; opdat ze voor vrede en stabiliteit zorgen.een oprecht hart om zo God te kunnen dienen.de vrijheid van geloof en dat we wekelijks naar de kerk mogen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 52)

Wilt u komende week bidden voor: de geestelijk werkers in gevangenissen opdat hun werk gezegend wordt. de voorgangers die in gevaarlijke situaties toch doorgaan. de mensen die verdrukt worden om hun geloof. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 50)

Wilt u komende week bidden voor: de voorgangers, opdat ze geinspireerd en gezond mogen blijven.het christelijk onderwijs, opdat docenten hun geloof delen.de rechtspraak in Nederland, opdat men rechtvaardig recht spreekt. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 49)

Wilt u komende week bidden voor: Vietnam: Bid voor de slachtoffers van geweld tegen christenen. Dank God voor uw zegeningen opdat we dat ook weer van kunnen getuigen. Bid voor de toenemende onrust in de wereld. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 48)

Wilt u komende week bidden voor: vergeving van onze traagheid in het helpen van anderen en bid dat wij ons uitstrekken naar uw woord. de mensen die moeite hebben om mee te komen in onze maatschappij. de politie, hulpverleners en militairen die vaak moeilijke situaties te verwerken krijgen. Heeft u[…]

Gebedspunten (week 46)

Wilt u komende week bidden voor: dat de Heilige Geest ons mag leiden, inspireren en aansporen om naar Gods wil te Leven! dat God ons wil helpen in de strijd tegen de boze. dat Gods ons liefde geeft voor elkaar, ook voor hen waar we moeite mee hebben. Heeft u[…]

Gebedspunten (week 45)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die het vertrouwen in God verliezen. de mensen die een getuigenis te vertellen hebben, opdat ze dat ook doen. Dank voor ons welvarende Nederland met vrede en vrijheid, opdat we anderen hiermee weer kunnen helpen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef[…]

Gebedspunten (week 44)

Wilt u komende week bidden voor: Sri-Lanka: Bid voor christenen die lijden aan trauma’s als gevolg van recente aanslagen. Dank God voor de welvaart en de gezelligheid die we hier hebben. Bid voor de nabestaanden van overledenen opdat ze getroost worden. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem)[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow