Gebedspunten (week 15)

Gebedspunten (week 15)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Noord-Korea: bid dat de gelovigen in de schuilhuizen worden bemoedigd.
  • Nederland: bid voor de zieken en de mensen die in angst zitten.
  • Wereld: bid voor rust en vertrouwen nu we steeds vaker rampen meemaken.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow