Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Noord-Korea: Bid dat de verafgoding van de regeringsleiders stopt.
  • Dank God voor de vorderingen die er zijn voor een geneesmiddel voor Corona.
  • Bid voor de mensen die onder deze omstandigheden een naaste moeten verliezen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow