Gebedspunten (week 24)

Gebedspunten (week 24)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken in uw regio die misschien operaties moeten ondergaan.
  • Dank voor onze gezondheid en dat we hier niet veel Corona ziektes zien.
  • Loof God voor de bijbel, een boek waaruit we veel kunnen leren en inzicht krijgen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow