Gebedspunten (week 4)

Gebedspunten (week 4)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die ziek zijn of vereenzamen in deze tijd.
  • de mensen die God ervaren en dat ze hier ook van getuigen ter bemoediging van anderen.
  • Dank voor de mensen die zulke mooie talenten hebben en dat ze een ander hier mee ten dienst zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow