Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken thuis, herstellende van operatie.
  • de mensen die in deze tijd weinig aanspraak hebben.
  • Dank God voor vreugde en plezier, iets dat alleen ons mensen gegeven is.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow