Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

Wilt u komende week bidden voor:

  • mensen die door drugs in de problemen zijn geraakt;
  • de regering: opdat er een weer vertrouwen en stabiliteit komt;
  • de jeugd die zich de komende periode moet voorbereiden op de schoolexamens;
  • Dank God voor de Heilige Geest die ook wel ‘Helper’ genoemd wordt (om ons te helpen).

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow