Gebedspunten (week 18)

Gebedspunten (week 18)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de dorpsgenoten die eenzaam zijn en breng ze eens een bezoekje.
  • mensen die van God kunnen getuigen zodat ze dat ook doen.
  • Loof God voor onze mooie gemeente en de wonderlijke schepping.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow