Gebedspunten (week 23)

Gebedspunten (week 23)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de vluchtelingen die echt niet uit luxe naar Europa komen.
  • de jongeren die het moeilijk hebben met de samenleving en achterstanden.
  • Dank God voor Zijn hand in ons leven en looft Hem voor de schoonheid van de schepping.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow