Gebedspunten (week 31)

Gebedspunten (week 31)

  • Djibouti: Bid voor de christenen die samenkomen in de ondergrondse kerken.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de zieken die thuis of elders verzorgd worden
  • De wereld: Bid voor wijsheid voor de leiders van deze wereld

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow