Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

  • Dank God voor de natuur en dat wij die mogen beheren.
  • Laten we bidden voor Gemeenteleden die korter of langer geleden een geliefde hebben verloren.
  • Dat we blijven bidden voor nieuwe ambsdragers. Dat we samen onze Gemeente dragen.
  • Voor de gebrokenheid in deze wereld. En dat God zich over deze wereld wil ontfermen.
  • Laten we bidden voor de jeugd van beide Gemeenten dat ze een mooi weekend mogen hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow