Gebedspunten (week 30)

Gebedspunten (week 30)

Wilt u komende week bidden voor:

  • De zieken thuis, in het zieken- of revalidatiehuis.
  • De ouderen die niet op vakantie kunnen.
  • Dank God voor deze prachtige schepping, en dat wij hier op mogen passen!

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow