Gebedspunten (week 29)

Gebedspunten (week 29)

Wilt u komende week bidden voor:

  • De mensen die niet geslaagd zijn voor het examen of het schooljaar.
  • De mensen die niet op vakantie kunnen.
  • Dank God voor de schepping en Zijn omzien naar ons door Jezus, de Heilige Geest en de bijbel.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow