Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor:

  • verdraagzaamheid onder de mensen en dat men liefde en geduld voor elkaar mag hebben.
  • de gezinnen die niet meer samen zijn opdat de ouders de kinderen in liefde kunnen opvoeden.
  • rust onder de ouderen die misschien angstig kunnen zijn voor ouder worden en dementie.
  • Dank God voor de schepping en dat wij Hem mogen kennen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow