Gebedspunten (week 38)

Gebedspunten (week 38)

Wilt u komende week bidden voor:

  • het werk van Open Doors; opdat ze tot zegen voor anderen mogen zijn.
  • dank voor de medische zorg die we hier in Nederland hebben en bid voor hen die het nodig hebben.
  • loof God voor Zijn schepping, voor het leven dat op aarde is, en dat wij dat mogen beheren.
  • dank God voor de stabiliteit van het koninklijk huis en dat ze ook op God vertrouwen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow