evenement

evenement

Voorverkoop Krystkuier in Veenklooster

Komst van koning Herodes op Fogelsanghstate Veenklooster. Woensdag 16 en donderdag 17 december a.s. is het weer zover. Platform Veenklooster organiseert wederom een grote unieke Krystkuier waaraan vrijwel alle dorpelingen meedoen. Een geheel nieuwe route, in en buiten het dorp en door het bos. Uniek dit jaar is de langere route[…]

Jeugddienst ‘Het doel van mijn leven?!

Voor zondagavond 15 november hebben we weer een jeugddienst georganiseerd. De dienst begint om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Het thema van de avond is: Het doel van mijn leven?! Deze jeugddienst wordt geleid door Herman Boon. Hij is naast spreker ook bekend als liedjesschrijver en cabaretier. Ook heeft hij voor de televisie[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow