Voorverkoop Krystkuier in Veenklooster

Voorverkoop Krystkuier in Veenklooster

Komst van koning Herodes op Fogelsanghstate Veenklooster.

Woensdag 16 en donderdag 17 december a.s. is het weer zover. Platform Veenklooster organiseert wederom een grote unieke Krystkuier waaraan vrijwel alle dorpelingen meedoen. Een geheel nieuwe route, in en buiten het dorp en door het bos. Uniek dit jaar is de langere route door het bos, rondom de vijver en over spaarzaam bewandelde paden. Ook geheel nieuw is de komst van Herodes die temidden van een heel leger zijn opwachting zal maken. Tijdens de tocht zullen, midden in de weilanden, door een zangeres prachtige liederen worden gezongen.

De voorverkoop begint vanaf 1 november 2015 bij de onderstaande adressen:

Dagbesteding De Swaen
Kleasterwei 6, 9297 WS
Veenklooster
Tel. nr.: 0511 441260

Boekhandel Van der Velde
Raadhuisplein 5, 9203 CZ Drachten
tel.nr.: 0512 544 440

Boekhandel Schaaf
Grote Breedstraat 3, 9101 KH Dokkum
tel.nr.: 0519 292 688

Bestel op tijd voor deze unieke tocht, want het aantal deelnemers per avond is gelimiteerd. Een deel van de opbrengst wordt besteed aan de opvang van vluchtelingen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow