Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Israëlzondag

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Israëlzondag

  • Datum: 06 okt 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Op deze Israëlzondag lezen we opnieuw uit het Samuëlboek. Deze keer gaat het vreselijk mis in 1 Samuël 4: De Ark van het Verbond valt in handen van de Filistijnen. En toch zien we ook nu: de Heere God blijft trouw aan Israël.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de Boei.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 410: 1, 2, 3 en 4 Jeruzalem
Welkom
Zingen Psalm 98: 1 en 2 (oude berijming) Zingt, zingt een nieuw gezang
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Gedicht van Hannah Maltha
Zingen ELB 374: 2 en 3 Als ik bedenk
Gebed
Voorbereiding van het Heilig Avondmaal
Zingen Gezang 259: 1 en 2 Halleluja lof zij het Lam
Schriftlezing: 1 Samuël 4: 1-22
Zingen Psalm 79: 3 en 5 (oude berijming) Gedenk niet meer aan het kwaad
Verkondiging over 1 Samuël 4: 22
Zingen NLB 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw o Heer
Dankgebed en voorbede
Zingen NLB 935: 1, 2 en 3 Je hoeft niet bang te zijn
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 868: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer
Zegen (gezongen amen)

Meeluisteren:

Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow