Morgendienst met ; Dhr. A van der Vaart. Waskemeer

Morgendienst met ; Dhr. A van der Vaart. Waskemeer

  • Datum: 28 apr 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is onze voorganger: Dhr Arjen van der Vaart

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk
De tweede collecte is bestemd voor: Alg. Kerkelijk Werk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Kerk (bestemd voor verbouw Pastorie zie hieronder)

Liturgie 

Zingen voor de dienst: Evangelisch Liedboek lied 8 : Als een Hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U
Welkom + afkondiging door ouderling van dienst
Zingen opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Votum en Groet
Klein Gloria
Zingen: ELB lied 58. Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: ELB lied 342, Heer, ik prijs uw grote Naam
De kinderen gaan naar kinderneven dienst we zingen het kindernevendienstlied
Schriftlezing Jesaja 61 vers 1-3 en Lucas 4 vers 14-19
Zingen: ELB lied 376 Abba Vader U alleen
Overdenking
Zingen: ELB lied 371 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
Gebed
Kinderen komen terug uit kindernevendienst
Collecte
Zegen
Zingen: NLB Lied 425: Vervuld van U zegen


Gedurende de maanden maart en april
is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Kerk ( verbouw pastorie)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow