Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

  • Datum: 20 okt 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Liturgie

Zingen voor de dienst: Gezang 44: 1 en 2
Welkom
Zingen Intochtslied: Psalm 98: 1 en 4
Stil gebed /votum en groet
Zingen Psalm 73 :12 oude berijming
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 209 Genade zo oneindig groot
Gebed van verootmoediging
Zingen Psalm 32: 2 en 3
Wetslezing
Zingen Psalm 119: 6 en 14
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 22: 10-21
Zingen Gezang 445: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen ELB 132: 1, 2 en3
Dankzegging en voorbeden
Zingen ELB 482: 1 en 3
Collecte
Zingen slotlied: ELB 142: 1 (2x zingen)
Zegen

Meeluisteren:

Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

 

ZWO-COLLECTE 20 OKTOBER VOOR “BOUW DE KERK IN SYRIË WEER OP”

Na acht jaar oorlog wordt het eindelijk weer veiliger in Syrië en proberen mensen hun leven en toekomst in Syrië weer op te bouwen. Maar de verwoesting is groot. Miljoenen mensen hebben hun huis verloren en meer dan vijfhonderd heiligdommen, waaronder vele kerkgebouwen, zijn zeer ernstig beschadigd.

De kerken, die tijdens de oorlogsjaren steeds noodhulp boden, zetten zich nu ook in voor het opvangen en begeleiden van mensen die terugkeren naar hun woonplaats. Op grote schaal herstellen zij scholen, klinieken en kerkgebouwen. Voor Syrische christenen heeft het herbouwen van de kerk de hoogste prioriteit, meer nog dan de herbouw van hun huis.

“De kerk is het hart van de gemeenschap. Juist die gemeenschap geeft mensen hoop en vertrouwen in de toekomst”.

De aanschaf van o.a. materialen voor het herbouwen van kerken kost veel geld. Kerk in Actie voert een driejarige campagne “Bouw de kerk in Syrië weer op”. Samen zijn we kerk in actie en we voelen ons verbonden met christenen in Syrië.

De opbrengst van de ZWO-collecte van vanmorgen gaat naar de kerken in Syrië (Aleppo, Daraa, Homs en Lattakia). Door uw bijdrage geeft u hoop en vertrouwen in een toekomst van vrede! U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie, rekening NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. herbouw kerk in Syrië.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow