Morgendienst met de heer L.J. Blees (Wâlterswâld)

Morgendienst met de heer L.J. Blees (Wâlterswâld)

  • Datum: 27 okt 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Liturgie

Welkom
Zingen Intochtslied Psalm 149: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Klein Gloria
Wetslezing
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 302: 1, 2, 3 en 4, Heer, ik kom tot U
Gebed
Lezing: Haggaï 1
Zingen Psalm: 49 vers 1
Preek
Zingen: ELB 406 vers 1, 2 en 3, Eens zal op de grote morgen
Gebed
Collecte
Zingen ELB 396: 1, 2 en 3, Grijp toch de kansen door God u gegeven
Zegen

Meeluisteren:

Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow