Biddag met de heer L.J. Blees (Damwâld)

Biddag met de heer L.J. Blees (Damwâld)

  • Datum: 14 mrt 2018 • 19:30–20:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

De kinderen hebben afgelopen zondag bij de kindernevendienst een werkje gemaakt waarop zij hun gebedspunten hebben geschreven. De werkjes staan samen met de bloemschikking op de avondmaalstafel.

Meeluisteren

Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Here Jezus om Uw woord
Zingen Evangelische Liedbundel 164 vers 1, 2 en 5 Wij ploegen en wij zaaien
Lezing deel 1 Jeremia 14 vers 1 tot en met 12 uit de Bijbel in gewone taal
Zingen Psalm 74 vers 1 en 4 Waarom o God.
Lezing deel 2 Jeremia 14 vers 13 tot en met 22 uit de Bijbel in gewone taal
Zingen Psalm 77 vers 1 en 3 Roepend om gehoor te vinden
Preek
Zingen Psalm 65 vers 3, 5 en 6 Gij antwoordt met geduchte daden
Gebed met de gebedspunten die aangegeven worden door de werkjes van de KND
Zingen Gezang 393 vers 1, 2, 3 en 4 De dag door Uwe gunst ontvangen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow