Biddag met ds. J.P. Strietman

Biddag met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 09 mrt 2016 • 19:30–20:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vroeger waren in Nederland vrijwel alle mensen voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar tijdens Biddag voor Gewas en Arbeid Gods zegen gevraagd. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw.

De Biddag voor Gewas en Arbeid is bijna altijd op de tweede woensdag van maart. In het najaar, op de eerste woensdag van november, is de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht. Bid- en Dankdag vinden hun uiteindelijke oorsprong onder meer in traditionele joodse oogstfeesten, zoals het Loofhuttenfeest.

Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie
Zingen voor de dienst: Gezang 465: 1 en 2
Zingen: Psalm 65: 1 en 2
Zingen: Psalm 65: 5 en 6
Lezen: Lucas 11: 1-13
Zingen: Nieuwe Liedbundel (NLB) 904: 1 en 2
Lezen: Heidelbergse Catechismus 46 (zie onder)
Zingen: NLB 370: 1, 2 en 3
Zingen: NLB 885: 1 en 2
Zingen: NLB 263: 1, 2 en 3

Heidelbergse Catechismus, ZONDAG 46

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken: Onze Vader?
Antwoord: Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die samen de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt?
Antwoord: Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze
denken, en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig
hebben.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow