Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest

  • Datum: 24 dec 2016 • 16:30–17:30
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Gebed door Ilianna en Evita
Samenzang: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

De hemelse eng’len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ’t schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal

’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis

Gedicht door Jesse
Samenzang Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze tijd
Handen die de ander dragen
Uit het bed van eenzaamheid
Gloria in excelcis Deo (2x)

Eer zij God in verborgen tranen
Eer zij God in onze strijd
Harten die om aandacht vragen
Trek ons uit onzichtbaarheid
Gloria in excelcis Deo (2x)

Samenzang Dank U voor dit mooie kerstfeest

Dank U voor dit mooie kerstfeest, Dank U voor heel dit feest zo blij
Dank U dat ik het stil mag zeggen, ’t Is ook feest voor mij.

Dank U voor ’t kindje in de kribbe, Dank U voor Bethlems arme stal
Dank U dat ook op deze wereld, vrede komen zal.

Dank U, dat U de engel stuurde, Dank U, dat Hij de boodschap bracht
Dank U, dat U juist werd geboren in die donk’re nacht.

Dank U, dat ook de herders ’t hoorden, dank U voor ’t mooie englenlied
Dank U, dat U vanuit de hemel ook de kind’ren ziet.

Dank U, eerbiedig knielen mensen, dank U bij Uwe kribbe neer
Dank U, dat wij U danken mogen voor dit kerstfeest, Heer.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow