Morgendienst 3e Lijdenszondag met : Ds. A. Elverdink, Heechsân

Morgendienst 3e Lijdenszondag met : Ds. A. Elverdink, Heechsân

  • Datum: 03 mrt 2024 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen 3e Lijdenszondag een Doopdienst waarin ds. Anne Elverdink uit Eastermar voor zal gaan.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Kerk (bestemd voor verbouw Pastorie)

Liturgie

Zingen vóór de dienst, NLB 578: 1, 2, 5, 6 “O kostbaar kruis, o wonder Gods”
Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied, Ps. 139: 8, 7 “Ik loof U die mijn schepper zijt”
Votum en groet
Zingen Opwekking 733 1 en 2 “Tienduizend redenen tot dankbaarheid”
Inleiding op de doop
Zingen, met de beamer mee: Sela, “Doop”
Gesprekje met kinderen over “Afwasmiddel”
Water in de Doopvont
Zingen NLB 359 “Leven is gegeven”
Doopvragen en Doopgebed
Doop
Vraag aan de gemeente
Zingen uit: Geroepen om te Zingen 79: 1, 4, “Verbonden met vader en moeder”(zie hieronder)
Overhandigen doopkaarten en doopkaarsen
Zingen Kindernevendienstlied, Kinderen naar Kindernevendienst
Gebed
Lezingen, uit Johannes 13: 6 – 11 en Matteus 26: 31 – 35
Zingen NLB 569: 1, 2 “Toen Jezus wist: nu is gekomen”
Preek
Zingen Opwekking 488 “De kracht van uw liefde”
Dankgebed en Voorbeden
Zegen
Toelichting op reis naar Israël
Collecte
Slotlied, Hemelhoog 469 “Heer , U bent mijn leven”


Verbonden met vader en moeder

1.Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

2. Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow