Morgendienst met de heer L. Blees (Damwâld); 4e Advent

Morgendienst met de heer L. Blees (Damwâld); 4e Advent

  • Datum: 18 dec 2016 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Liturgie

Zingen Psalm 108: 1 en 2 (Mijn hart is Heer in U gerust)
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 170 (Groot is Uw trouw o Heer)
Zingen ELB 241: 1 en 3(Weest stil voor het aangezicht van God)
Lezing Lucas 1: 39 – 45
Zingen Psalm 97: 1 en 6 (De Heer is koning)
Preek ( De tekst is vers 40)
Zingen Gezang 118 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Zingen Adventslied
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 416: 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Adventslied (op de melodie van Lied 430 ELB, Een wijs man bouwde zijn huis op de rots)

Belofte van vergeving

Hoe groot was eens Davids zonde geweest
toen hij van Uria Batseba nam
en Nathan zei: luister, jij bent die man.
David schaamde zich het meest.

Refrein:
De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Maar God gaf vergeving op zijn berouw,
zo toonde Hij ook aan David Zijn trouw.
Een nieuwe naam was er toen voor hun kind:
‘Jij bent door de HEER bemind’.

Refrein

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow