Morgendienst met de heer L. Blees (Damwâld)

Morgendienst met de heer L. Blees (Damwâld)

  • Datum: 14 jun 2015 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

– Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) 425

– Zingen: Psalm 108: 1 en 2

– Zingen: ELB 308

Lezen: 1 Koningen 17: 1 – 8

– Zingen: Psalm 63: 1 en 3

– Zingen: Gezang 487 vers 1 en 3

– Zingen: Gezang 390

Vanmorcollectezakkengen wordt gecollecteerd voor de stichting ‘Help de ouderen in Armenië’. Dit is een kleinschalige hulporganisatie uit Buitenpost. De stichting helpt met hout of andere brandstof voor de kachel en met voedsel. Veel ouderen in Armenië leven in grote armoede, wonen in containers of niet-afgebouwde flats.

De contactpersonen in Armenië zorgen ter plaatse voor de inkoop van de hulpgoederen. Voor de inkoop van hout, voedsel en ook kleding zijn de giften vanuit Nederland zeer belangrijk.

U kunt ook een gift over maken op NL60 RABO 0127 4814 19 t.n.v. de genoemde stichting.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow