Samenzang met pianist Harold Kooij en organist Ronald Knol

Samenzang met pianist Harold Kooij en organist Ronald Knol

  • Datum: 18 okt 2015 • 19:00–20:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Een avond met samenzang, begeleidt door pianist Harold Kooij en organist Ronald Knol. Zij nemen ook een aantal improvisaties voor hun rekening: van Bach tot Borsato. Een eerder optreden in onze kerk hebben ze als fantastisch ervaren, ze kijken er dan ook naar uit om weer in Kollumerzwaag te musiceren.

Liturgie

– Zingen: Gezang 393: 1, 2, 3 en 4 (De dag door Uwe gunst ontvangen)
– Zingen: Johannes de Heer 232: 1 en 2 (Waarheen pelgrims waarheen gaat gij)
– Zingen: Nieuwe liedbundel 891: 1 en 2 (Fries: Hear ik kom ta Jo)
– Zingen: Joh. de Heer 73: 1 en 4 (Zie ons wachten aan de stromen)
Lezen: Hebreeën 11: 1-3 en 8-16
– Zingen: Joh. de Heer 114: 1, 2, 3, 4 en 5 (Er is een overheerlijk land)
– Zingen: Opwekking 733 (Fries: Tsientûzen reed’nen)
Lezen: Hebreeën 12: 1-2 en 18-24
– Zingen: Joh. de Heer 120: 1 en 3 (Heer ik geef me aan U volkomen)
– Zingen: Joh. de Heer 82: 1 en 3 (Zouden wij ook eenmaal komen)
Lezen: Hebreeën 13: 1-2, 5-6 en 14-16
– Zingen: Evangelische liedbundel 213: 1, 2, 3, 4 en 5 (Ik wil jou van harte dienen)
– Zingen: Sjong op, Sjong op foar Jezus: 1, 2 en 3 (Melodie Joh. de Heer 205)
– Zingen: Nieuwe liedbundel 425 i.p.v. gezongen amen

Meeluisteren

Luister vanaf 19:00 uur live mee via kerkomroep.nl

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow