Zangdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Zangdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

  • Datum: 17 apr 2016 • 19:00–
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Luister live mee via kerkomroep.nl

Gezamenlijke zangdienst
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Westerlauwers
o.l.v. Harm van der Meer en organist Jan Kroeske

Zingen: Nieuwe Liedbundel (NLB) 910: 1, 2, 3 en 4; Soms groet een licht van vreugde
Zingen: NLB 195; Ere zij de Vader en de Zoon
Inleidend woord: 1 Korintiërs 15: 50-58
Zingen: NLB 642: 1, 7 en 8; Ik zeg het allen dat Hij leeft

Koor:
– Nr 47: Sanctus (Heilig, heilig, heilig)
– Nr 213: Er is een God die hoort
– Nr 288: Neem Heer, mijn beide handen (vers 1 en 3)

Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) 409: 1 en 4; Ik zie een poort (= Joh. de Heer 140)
Lezen: Handelingen 9: 36-43
Zingen: ELB 396: 1, 2 en 3; Grijp toch de kansen (= Joh. de Heer 166)
Lezen: Psalm 23: 1-6
Zingen: NLB 23b: 1 en 5; De Heer is mijn Herder

Koor:
– Nr 290: Mijn Herder is de Here God
– Nr 306: Zing van zijn trouw
– Nr 310: U alleen bent God en Heer

Zingen: NLB 726: 1 en 6; Hoor een heilig koor van stemmen
Lezen: Openbaring 7: 9-17
Zingen: NLB 725: 1, 2, 3 en 4; Gij boden rond Gods troon
Lezen: Johannes 10: 22-30
Zingen: Lied 62 Joh. de Heer: 1, 2 en 3; Jezus mijn Heiland

Koor:
– Nr 325: De Haven van Rust
– Nr 338: Meer liefd’ o dierb’re Heer
– Nr 332: Leauwe yn freonskip

Zingen: NLB 248: 1, 2, 3 en 4; De dag door Uwe gunst ontvangen
Zingen: NLB 415: 3; Amen, amen, amen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow