ZWO-dienst met ds. E. van Beesten (Ommen)

ZWO-dienst met ds. E. van Beesten (Ommen)

  • Datum: 03 apr 2016 • 09:30–11:00
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vandaag een dienst van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De dienst zal in het teken staan van het werk van de Stichting Mensenkinderen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de Boei.

Meeluisteren
Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie
Zingen: Opwekking 407: 1, 2 en 3 (Hoe groot zijt Gij)
Zingen: Nieuwe Liedbundel (NLB) 413 : 1, 2 en 3 (Grote God wij loven U)
Lezen: Lucas 15: 1-7
Zingen: NLB 23b: 1 en 2 (De Heer is mijn Herder)
Zingen: Evangelische Liedbundel 212: 1 en 2 (Heer wat een voorrecht)
Zingen: Jezus is de Goede Herder
Zingen: NLB 416: 1-4 (Ga met God…)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow