Nieuwe predikanten: ds. Jelle de Kok en ds. Ineke de Kok-Mellema

De kerkenraad is dankbaar en blij dat de gemeente op zondag 28 januari jl.
heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Jelle de Kok en zijn vrouw ds. Ineke de Kok-Mellema.
De beroepbrieven werden op 3 februari 2024 gebracht bij de familie de Kok en na het lezen ervan direct ook door hen ondertekend.

Daarmee hebben zij het op hen uitgebrachte beroep aangenomen.

De bevestiging en intrede staat gepland op D.V. 16 juni 2024.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow