Zondag 24 maart a.s. is er weer een speciale ZWO-kerkdienst.

Zondag 24 maart a.s. is er weer een speciale ZWO-kerkdienst.

Deze dienst hebben we samen met de voorganger dhr. Egbert Fokkema voorbereid. De preek gaat over het tekstgedeelte van Johannes 6: 1-15, de spijziging van vijfduizend mensen.

We volgen als ZWO-commissie het project van Fryslân foar Moldavië weer, en het is deze keer gericht op de naschoolse opvang voor kinderen door Kerk in Actie in samenwerking met Youth for Christ in Moldavië. Waarvoor dan ook de ZWO collecte tijdens de dienst voor bestemd is.
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
De collecte voor Youth for Christ Moldavië is het derde deelproject van het Kerk in Actie project “Fryslân foar Moldavië”. Het eerste en tweede deelproject waren voor Moldovan Christian Aid (MCA) en voor het opvanghuis Bethanië. De opbrengst van de collectes en de spaardoosjes voor deze twee deelprojecten bedroeg vorig jaar bijna 3.000,00 euro.

Nu enige informatie over de collecte van 24 maart.

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.

Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht.

Voor 80 cent krijgt een kind een warme maaltijd;
voor 5 euro per kind kan een kerk materialen kopen voor het jaarlijkse zomerkamp
voor 8 euro krijgt een kerkelijke vrijwilliger jaarlijks een training voor het werk in de dagcentra.
Uw bijdrage in de collectezak is dan ook meer dan welkom.
Via de Appostel App of de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33 kan ook gedoneerd worden. Vermeldt u daarbij “Kinderen Moldavië”.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Van harte aanbevolen!

Ook willen we tijdens de dienst  Rainbow de duif introduceren, deze hele grote knuffelduif is speciaal door Kerk in Actie gemaakt voor projecten voor kinderen, Kids in Actie. Rainbow vliegt de hele wereld over en komt terug met verhalen van kinderen, dichtbij en veraf. In ons geval is Rainbow dus in Moldavië geweest, bij de kinderen van de opvang van Kerk in Actie en Youth for Christ en laat ons tijdens de collecte zien hoe het daar in Moldavië toegaat.

De duif kan na deze dienst ook door andere groepen/commissies worden gebruikt tijdens diensten of andere activiteiten voor kinderen/ jeugd. Graag dan even een mail naar zwo@kerkinkollumerzwaag.nl  of een ZWO-commissie lid benaderen.

Na de kerkdienst is er koffie/thee drinken met een lekker Rainbow cakeje.

Vriendelijke groeten van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow