ZWO

ZWO

Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Fryslân foar Moldavië Samen in actie!Bijzonder, bijna een hele classis (Fryslân) zet zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden!Dat is het project “Fryslân foar Moldavië”, waaraan ook de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag zal meedoen. Het project staat onder leiding van Kerk in Actie.Het project voor Moldavië bestaat uit vier deelprojecten, namelijk[…]

Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Via de mail mochten we onderstaande reisverslag ontvangen van Elzerd en Grietje(de promotors van de stichting Pikulan en dus onze contactpersonen van het project in Batu waaronder onze adoptiekinderen vallen) van hun bezoek aan Batu Indonesië Dag allen, Op maandag 16 januari mochten wij samen met een kleine groep promotors[…]

Kerstgroet aan ons allemaal van onze adoptiekinderen en Granny’s

Van de promotors van project Batu (waarin onze adoptiekinderen zitten) kregen we via de mail bericht waarin onder andere het volgende stond te lezen:Het is even rustig geweest met de communicatie naar u toe. Maar de komende week krijgt u uw kerstkaart van uw adoptiekind per email toegezonden. En in[…]

Kerstgroet 2022 aan onze adoptiekinderen en Granny’s (ZWO)

Zoals gebruikelijk heeft de ZWO-commissie ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart en een attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas]. waarin wij hen allen Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2023 toewensen.Op één van de kaarten[…]

Bekendmaking totaalbedrag van de actie Veld Vol Voedselpakketten

Aan het eind van de Gezinsdienst op zondag 23 oktober mochten wij [met hulp van enkele kinderen uit de gemeente] bekendmaken wat de actie totaal heeft opgebracht. Het totaalbedrag is : Kort van tevoren hadden we in de dienst nog het lied: ‘Gebed om zegen” gezongen (Opwekking 710).In het lied[…]

Terugblik op de rijk gezegende ZWO-dienst voor Veld-Vol-Voedselpakketten

De dienst van 4 september stond in het teken van de actie van de Stichting Mensenkinderen “Veld-Vol-Voedselpakketten“ voor arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië. Bij deze actie krijgen arme gezinnen in het voorjaar pootaardappelen en groentezaden. Hiermee kunnen ze zelfvoorzienend worden. Eén Veld-Vol-Voedselpakket kost € 20,-. Om al tijdens[…]

ZWO-dienst van 4 september in het teken van Veld-Vol-Voedselpakket

Op zondag 4 september wordt een ZWO-dienst gehouden. Deze staat in het teken “Veld-Vol-Voedselpakket voor Albanië, Armenië en Moldavië”, de nieuwe actie van Stichting Mensenkinderen. De afgelopen jaren van Corona betekende geen werk, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel- en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië,[…]

Nieuws van onze Granny’s in Moldavië

Via het project Adopt a Granny van Dorcas hebben wij in Moldavië 2 ouderen financieel geadopteerd. Dorcas gaf ons onlangs een update van hun situatie. Hieronder leest u daar over. De heer Nicolae De organisatie heeft de heer Nicolae thuis bezocht en hem eten en hygiëneproducten overhandigd. Vorig jaar heeft[…]

Paasgroet aan ons allen vanuit Indonesië

Al heel wat jaren ondersteunt onze kerk [ZWO-commissie] vijf kinderen in Indonesië via de Stichting PikulanWe waren gewend om ieder jaar rond Pasen kaarten te mogen ontvangen van onze adoptiekinderen. Maar door corona is dat ook dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom is er met een aantal oudere kinderen, die[…]

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten uit Indonesië-2

We hebben een film ontvangen van onze adoptiekinderen in Indonesië. Hierin zien we dat de zij onze kerstgroet en cadeaus ontvangen. Ook bedanken ze ons persoonlijk voor deze giften. In januari hebben we via onze website gedeeld dat wij kerstkaarten van hen ontvingen. Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow