ZWO

ZWO

Paasgroet aan ons allen vanuit Indonesië

Al heel wat jaren ondersteunt onze kerk [ZWO-commissie] vijf kinderen in Indonesië via de Stichting PikulanWe waren gewend om ieder jaar rond Pasen kaarten te mogen ontvangen van onze adoptiekinderen. Maar door corona is dat ook dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom is er met een aantal oudere kinderen, die[…]

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten uit Indonesië-2

We hebben een film ontvangen van onze adoptiekinderen in Indonesië. Hierin zien we dat de zij onze kerstgroet en cadeaus ontvangen. Ook bedanken ze ons persoonlijk voor deze giften. In januari hebben we via onze website gedeeld dat wij kerstkaarten van hen ontvingen. Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Moldavië

Vanuit Moldavië mochten wij nog een kerstgroet ontvangen van één van onze Granny’s. Op de achterzijde staat geschreven: Lieve sponsor, Ik wens u een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Vanuit de bodem van mijn hart bedank ik u voor uw steun en hulp. Groet van de ZWO-commissie

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Indonesië

Via de mail mochten wij kerstkaarten ontvangen van onze adoptiekinderen uit Indonesië. En ook van de familie Theedens en het bestuur van het project Batu. Zij wensen ons Gezegende Kerstdagen in goede gezondheid en alle goeds voor 2022 toe. Er is besloten de kaarten dit jaar digitaal aan ons te[…]

Kerstgroet aan onze adoptiekinderen en Granny’s (ZWO)

Zoals gebruikelijk heeft de ZWO-commissie ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart en een attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas]. Wij hebben hen Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2022 toegewenst.Op één van de kaarten staat[…]

Bericht van één van onze adoptiekinderen

De ZWO-commissie steunt al vele jaren via Stichting Pikulan 5 adoptiekinderen in Indonesië. Pikulan ontvangt van ons maandelijks € 20,- per kind. Het kind kan er door naar school, heeft voldoende voeding en vaak heeft het hele gezin het er beter door. Indien mogelijk wordt iets gespaard voor het kind[…]

Geef Licht

MAGAZINE “GEEF LICHT”, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op zondag 28 november begint de Adventstijd. Op die dag start de kerstcampagne van Kerk in Actie. Ter ondersteuning van de campagne heeft Kerk in Actie het magazine “Geef Licht” uitgegeven. Voor elke dag staat een verhaaltje, geschreven door een[…]

Nieuws vanuit de ZWO commissie over onze Granny’s

Sinds enige jaren ondersteunen we als kerkgenootschap via Dorcas twee Granny’s. De gesponsorde granny’s [wij dragen ca. € 30,- per maand per oudere bij] krijgen hulp van een maatschappelijk werker, ontvangen voedsel, kleding en medicijnen. En nog meer… Nu hebben we het verdrietige nieuws ontvangen dat Granny Efrosinia is overleden[…]

Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Halverwege augustus ontvingen we via e-mail de rapporten en brieven van vier van onze adoptiekinderen. Het bestuur uit Indonesië excuseerde zich dat deze zo laat werden verzonden. Dit heeft te maken met de ernst van de corona op Midden- en Oost-Java en, zoals al eerder vermeld, met de ziekte en[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow