ZWO

ZWO

Zondag 24 maart a.s. is er weer een speciale ZWO-kerkdienst.

Deze dienst hebben we samen met de voorganger dhr. Egbert Fokkema voorbereid. De preek gaat over het tekstgedeelte van Johannes 6: 1-15, de spijziging van vijfduizend mensen. We volgen als ZWO-commissie het project van Fryslân foar Moldavië weer, en het is deze keer gericht op de naschoolse opvang voor kinderen[…]

Bericht van de ZWO-commissie.

Zoals u in een vorig bericht hebt kunnen lezen hebben wij ( de aanwezigen tijdens de kerkdienst op 11 Juni 2023) mooie groetenkaarten verstuurd naar de bezoekers van opvang tehuis Bethania in Moldavië. We hebben de foto’s en een bedankje daarvan in Tsjerkepraat en op de website gepubliceerd. Groot was[…]

Kerst en Nieuwjaarsgroeten ZWO 2023/24

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer namens onze gemeenteeen kerstkaart gestuurd naar onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan]en de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas] waarin wij hen allenGezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2024 toewensen. En ook voor ieder is er ook weer een attentie meegestuurd Van[…]

Mooi bericht van de ZWO-commissie

Op zondag 11 juni heeft de commissie een ZWO-dienst georganiseerd, gericht op het project Fryslân foar Moldavië van KerkinActie. De collecte was toen voor de organisatie Bethania in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa en veel mensen werken in het buitenland. Kinderen en ouderen krijgen daardoor niet altijd[…]

Inzameling Postzegels, Ansichtkaarten, Mobieltjes, Cartridges en Oud Geld

Duidelijk te merken buiten: de zomer is voorbij, de herfst is begonnen. Wellicht tijd om allerlei zaken uit te zoeken en op te ruimen. Indien u dingen wegdoet, kunnen deze wellicht nog een herbestemming krijgen. Hierbij valt te denken aan: ansichtkaarten met postzegels. Verder kunnen ook lege cartridges, oude mobieltjes,[…]

Berichten vanuit de ZWO over onze Granny’s (update)

Via de post mochten we informatie ontvangen van Dorcas over onze beide Granny’s Bericht van Granny Eudochia:Dank u voor uw vrijgevigheiduw steun is een heel belangrijk onderdeelvan mijn dagelijks leven.Dat God u mag zegenen met nog veel meer.Ik wens u allen het allerbeste toe. Bericht van Granny NicolaeBedankt dat u[…]

Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Eind juli 20223 heb ik via de mail de brieven en overgangsrapportenvan onze adoptie kinderen mogen ontvangen.Die brieven hebben altijd deze bekende aanhef:Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Jesaja 55 : 6-7 In de brieven vragen ze hoe het met ons hier gaat.Ze[…]

INLEVEREN SPAARDOOSJES VOOR PROJECT “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

Zondag 11 juni zijn na de ZWO-dienst spaardoosjes uitgedeeld om samen te sparen voor de projecten van de gezamenlijke PKN-kerken in Fryslân voor Moldavië. De projecten zijn: Moldovan Christian Aid (MCA), Bethania, Home Care en Youth for Christ. Gedurende 2-3 jaar zullen hiervoor diverse akties/collectes voor Moldavië worden gedaan. Nu[…]

Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Fryslân foar Moldavië Samen in actie!Bijzonder, bijna een hele classis (Fryslân) zet zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden!Dat is het project “Fryslân foar Moldavië”, waaraan ook de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag zal meedoen. Het project staat onder leiding van Kerk in Actie.Het project voor Moldavië bestaat uit vier deelprojecten, namelijk[…]

Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Via de mail mochten we onderstaande reisverslag ontvangen van Elzerd en Grietje(de promotors van de stichting Pikulan en dus onze contactpersonen van het project in Batu waaronder onze adoptiekinderen vallen) van hun bezoek aan Batu Indonesië Dag allen, Op maandag 16 januari mochten wij samen met een kleine groep promotors[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow