Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’

Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’

‘Licht’ staat centraal in de lezingen uit het Evangelie van Lucas. Op de eerste Adventszondag is gelezen uit Lucas 1: 5-25 over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.

In de bloemschiksuggestie wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.

De opkomende zon in de bloemschikking is nog maar klein. Voor de stralen van de zon zijn gedroogde grassen in gele tinten gebruikt. Voor de schikking ligt een in linnen en wol verpakte vrucht. Veilig en beschermd, het moet nog tot bloei komen.
Naast de schikking staat een kaars in een goudkleur, de kleur van het licht. Deze kaars is aangestoken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow