Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’ – 3e Advent

Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’ – 3e Advent

Als je veel hebt … deel je met de ander.

Tussen de stralen zijn nu gerstaren en speltaren geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt.
Voor de opgaande zon liggen challah-broodjes (ook wel vlechtbrood genoemd).

Naast de schikking 4 kaarsen in goudkleur, de kleur van het licht. Op de derde zondag van Advent staat er één kaars rechts en drie kaarsen links van de opgaande zon. De kaarsen links worden aangestoken.

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete, geloof in Zijn verbond.
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?
Deel met elkander het brood van alledag, opdat u in de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van deze dag.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow