Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’ – 4e Advent

Liturgisch bloemstuk Advent: ‘In een ander licht’ – 4e Advent

De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsen de wilgenkatjes tussen de stralen.
Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen. De bollen zijn omwikkeld met een groot blad.

De kaarsen zijn in goudkleur, de kleur van het licht.
Op de vierde zondag van Advent staan er vier kaarsen links van de opkomende zon. De vierde kaars wordt aangestoken.

Verborgen in de bol
groeiend naar het licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow