Gebedspunten (week 39)

Gebedspunten (week 39)

  • Bid voor vrede in Syrië, en dat de aanwezige christenen daar blijven.
  • Dank voor de Bijbel waarin we over God kunnen leren en de Heilige Geest die ons daarin persoonlijk helpt.
  • Bid voor de zieken in het dorp opdat ze bemoedigd worden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow