Gebedspunten (week 3)

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de kerkenraadsleden, opdat ze door de Geest van God kracht mogen ontvangen voor het werk in de gemeente.
  • de gemeenteleden, opdat zij zich ook voor werk in de kerk beschikbaar stellen.
  • ouders van opgroeiende kinderen, opdat zij hen goed kunnen begeleiden en op weg helpen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow