Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor:

onze gemeente, opdat we ook naar buiten toe in de samenleving mogen staan.

de leiding van de kindernevendienst, opdat ze inspiratie krijgen het goede nieuws door te geven.

de ouderen, opdat ze zich niet overbodig voelen, ze hebben namelijk een belangrijke taak.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow