Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

Wilt u komende week bidden voor:

  • een zegen over het werk van OpenDoors, omdat velen nog om hun geloof vervolgd worden.
  • elkaar, opdat we het goede in elkaar blijven zien en positief blijven.
  • Dank God dat we, dankzij Jezus, bij Hem mogen horen en anderen tot voorbeeld mogen zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow