Gebedspunten (week 9)

Gebedspunten (week 9)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de voorgangers in Colombia, zij worden bedreigd zolang ze blijven bidden voor vrede.
  • de regeringsleiders, het vergt veel wijsheid om in deze tijd te regeren.
  • dank God voor Zijn geduld met ons en dat wij Zijn schepping mogen beheren.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow